Zásady ochrany osobných údajov

Ak ste mojím zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Som Ing. Iveta Maličká s  IČO  51830761, DIČ 1048527964 s miestom podnikania J. Fándlyho 749/21, 97101 Prievidza; fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Prievidza od 1.7.2018, ktorá prevádzkuje webovú stránku www.ivetamalicka.sk. Vaše osobné údaje spracovávám ako správca, tj. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom a ako dlho.

Kontaktné údaje

Ak sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na e-mail: ivka.malicka@gmail.com.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie účelu):

marketing - zasielanie newsletterov

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maile a čo najčastejšie otvárate, využívam za účelom zasielania mojich oznámení - nové články a podujatia nielen na produkty.

Ak ste mojím zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

Ak ste potvrdili záujem o zaslanie ebooku zdarma, zasielam vám newslettre len na základe vášho súhlasu, po dobu 3 rokov od udelenia.

Ak ste na stránke blogu vyplnil (a) formulár odoberať novinky, zasielam vám newslettre na základe tohto súhlasu. Údaje získané súhlasom k zasielaniu newslettru budem uchovávať do doby odvolania tohto súhlasu, maximálne 10 rokov.

Vo všetkých prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom emaile alebo ho predĺžiť na základe poslaného emailu pred koncom platnosti súhlasu.

cookies

Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Moje webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich ako keby boli moje vlastné. Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

Pre zaistenie posielania emailov, ktoré nedokážem zabezpečiť vlastnými silami, využívam služieb a aplikácie SmartEmailing, ktorý vie dáta ochrániť ešte lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie, či spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám však, že v takomto prípade pri výbere, budem na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: ivka.malicka@gmail.com.

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka práve na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 10 dní, aké vaše osobné údaje zpracovávám a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje  budú neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovanie môžete využiť, ak sa domnievate, že zpracovávám vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávam spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania (napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení ...)

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo systému. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujem 21 dní.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Budem veľmi rada, ak najprv budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení

E-maily s inšpiráciou, článkami či produktami a službami vám zasielam, lebo ste dali súhlas pri zaznamenaní emailu a mena do môjho formulára, či už ebooku zdarma alebo infonovinky, alebo ak ste môj zákazník na základe vášho oprávneného zájmu. Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielam vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber mojich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e -mailu.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018.