Poradenstvo

Ak máte zdravotné problémy a potrebuje iný spôsob liečenia ako chemickými liekmi alebo cítite, že to nestačí alebo sa stále necítite dobre a neviete, čo vám chýba, stále hľadáte zmysel svojho bytia, nefungujú vám vzťahy a robíte všetko, ako najlepšie viete , tápate v práci a netušíte ako sa pohnúť z miesta, tak vám pomôžem pochopiť a odhaliť príčinu a spôsob ako zlepšovať svoj život, vzťahy a skvalitňovať zdravie prírodnou cestou…

Všetko na základe vlastných skúseností.

Niekedy stačí iný pohľad, zameranie sa na všetky stránky človeka nielen fyzickú alebo nájdenie podstaty a vnorenie sa do hĺbky, pohladenie duše.

Ak sa chcete dozvedieť viac tak čítajte ĎALEJ :

KONZULTÁCIA : 

  • emailová
    6 až 10 strán textu, kde sa dozviete o sebe, to čo ste možno len tušili, ale nepriznávali ste si to, súbor zaslaný na váš email spolu s doporučeniami na zlepšenie všetkých oblastí života
  • diaľková
    poskytnem hodinovú konzultáciu cez skype, messenger alebo hangouts vo vopred dohodnutom čase pre vás na mieru presne o tom, čo potrebujete riešiť
  • osobná
    poskytnem hodinovú osobnú konzultáciu vo vopred dohodnutom čase a mieste v Prievidzi alebo v Nitre presne na mieru pre vás tak, aby vám to ukázalo cestu, ako sa môžete posunúť k lepšiemu v ktorejkoľvek oblasti života
Cena osobnej konzultácie alebo diaľkovej konzultácie
hodinová osobná alebo diaľková konzultácia zameraná na riešenie problému klienta s výstupom vo formáte 1 listu A4
50 Eur
Cena osobnej alebo diaľkovej konzultácie s osobným rozborom alebo terapiou
hodinová osobná alebo diaľková konzultácia zameraná na riešenie problému klienta s osobným rozborom v počte cca 8 až 10 strán formátu A4 alebo s výsputom z terapie
70 Eur
Emailový osobný rozbor
osobný rozbor v počte cca 8 až 10 strán formátu A4 zaslaný na emailovú adresu klienta
50 Eur